Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T19:24:55+01:00
regulamin racowni komputerowej
1. Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują wyznaczone, stałe miejsca pracy.
2. Komputer można włączyć lub wyłączyć jedynie za zgodą nauczyciela.
3. Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.
4. Uczniowie podczas lekcji zachowują spokój i powagę, sumiennie wykonują pracę oraz utrzymują stanowisko komputerowe w należytym porządku.
5. Nie wolno dotykać ekranu monitora ani też przesuwać sprzętu.
6. Wszystkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy z komputerem należy natychmiast zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
7. Bez zgody nauczyciela nie wolno w komputerze instalować żadnego własnego oprogramowania ani kopiować programów znajdujących się w pracowni na własne dyskietki.
8. W czasie zajęć można korzystać jedynie z dyskietek wskazanych przez nauczyciela.
9. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w plikach systemu operacyjnego.
10. Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń elektronicznych.


REGULAMIN WYCIECZKI

1. WSZYSCY UCZESTNICY WYCIECZKI ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA WSZELKICH POLECEŃ WYDANYCH PRZEZ KIEROWNIKA I OPIEKUNÓW WYCIECZKI.

2. ZABRANIA SIĘ SAMOWOLNEGO ODDALANIA SIĘ OD WYCIECZKI, BEZ ZGODY KIEROWNIKA WYCIECZKI.

3. WSZYSCY UCZESTNICY WYCIECZKI ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA WSZELKICH ZASAD I PRZEPISÓW BHP W CZASIE TRWANIA WYCIECZKI:
A) W CZASIE DOJAZDÓW DO: MIEJSC ZWIEDZANYCH, MIEJSC NOCLEGÓW, MIEJSCA ZAMIESZKANIA,
B) W TRAKCIE PRZEJŚĆ PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH, NALEŻY ZACHOWAĆ ABSOLUTNĄ CISZĘ,
C) W TRAKCIE PRZEJŚĆ PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH, NIE NALEŻY ODDALAĆ SIĘ OD GRUPY WYCIECZKOWEJ,
D) W CZASIE ZWIEDZANIA OBIEKTÓW, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZELKICH REGULAMINÓW DANYCH OBIEKTÓW,
E) W CZASIE ZWIEDZANIA OBIEKTÓW Z PRZEWODNIKIEM, NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ WSZELKICH POLECEŃ PRZEWODNIKA.

4. W CZASIE ZAKWATEROWANIA W OBIEKTACH TURYSTYCZNYCH WSZYSCY UCZESTNICY WYCIECZKI ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA I STOSOWANIA OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYCH OBIEKTACH REGULAMINÓW POBYTOWYCH.

5. W TRAKCIE WYCIECZKI ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA ALKOHOLU, POD KAŻDĄ POSTACJĄ.

6. W TRAKCIE WYCIECZKI ZABRANIA SIĘ PALENIA TYTONIU.

7. O WSZELKICH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH ZAUWAŻONYCH W CZASIE WYCIECZKI, NALEŻY NATYCHMIAST INFORMOWAĆ KIEROWNIKA WYCIECZKI.

8. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK OBJAWÓW CHOROBOWYCH, NALEŻY NATYCHMIAST ZAWIADOMIĆ KIEROWNIKA WYCIECZKI.NINIEJSZY REGULAMIN ZOSTAŁ OMÓWIONY I PRZEDSTAWIONY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM WYCIECZKI SZKOLNEJ NA TRASIE _______________________________________________________
W DNIU ___________________.

UCZNIOWIE ZAAKCEPTOWALI POWYŻSZY REGULAMIN I ZOBOWIĄZALI SIĘ DO JEGO PRZESTRZEGANIA.

KAŻDY UCZESTNIK ZŁOŻYŁ OSOBIŚCIE PODPIS POD NINIEJSZYM REGULAMINEM.
1 5 1