ZADANIA Z TWIERDZENIA PITAGORASA [ 2 GIM ] !

Zadanie 1
Gdy wiał silny wiatr halny, drzewo o wysokości 20 m złamało się w ten sposób, że jego czub dotknął ziemi w odległości 6m od pnia. Oblicz, na jakiej wysokości od ziemi drzewo zostało złamane


Zadanie 2
Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długości 4 i 8. Oblicz długość wysokości tego trójkąta, opuszczonej na przeciwprostokątną

Wskazówka : Oblicz po,e trójkąta na dwa sposoby

Zadanie 3
W trójkącie ostrokątnym ABC boki AC i BC mają długości √13 i 5, a wysokość poprowadzona z wierzchołka C ma długość 3/ Oblicz pole tego trójkąta

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T09:23:48+01:00
ZAD 1)

a²+b²=c²
6²+h²=√20²
h²=20-12
h²=8m

Odp: Wysokość (h) wynosi 8 metrów.

ZAD 2)

a=4
b=8

a²+b²=c²
4²+8²=c
16+64=80

(Tutaj nie wiem czy dobrze. Porównaj z innymi rozwiązaniami)

ZAD 3)

(To nie moja praca domowa, nie chcę wprowadzić w błąd więc musisz liczyć na kogoś innego ;] )