Rozwiąż:
A) iloczyn liczb -2 2/3 i -12
b)połowa ilorazu liczb -960 i -10
c)liczba przeciwna do iloczynu liczb -27i 3
d)36:(-3)*(-7-5)
e)iloczyny sumy liczb -15 1/2i -1/2
f)podwojona suma liczb 16 -1/6 i -4 2/3
g)iloczyn liczb - 7 i-3zmniejszony o 10
h)(-4 3/7)*(-9,4+2 2/5 )
i)odwrotność liczby (-1 1/3): (-28)
j) (-7))*1 4/5 - 9-48,6)

1

Odpowiedzi

2010-03-08T19:34:03+01:00
A)-2*2/3*(-12)=16
b)(-960:(-10)):2=96:2=48
d)144
g)11

Sory ale reszty nie jestem pewna więc ci nie chce źle napisać.