Zad.5/str.148(pdr.)

a)2/3+1/4
b)3/4+3/5
c)1/4+2/7
d)2/3+1/8
e)1/4+1/6
f)1/6+4/9
g)3/8+7/10
h)5/6+3/8


ĆW. STR.25
B7.Sprowadź ułamki do wspólnego mianownika i zaznacz największy.

a)6/7 i 4/8 i 2/3
b)5/9 i 2/3 i 7/18
c)5/6 i 3/4 i 1/2
d)3/8 i 9/10 i 4/5
e)2/3 i 3/5 i 4/15
f)3/4 i 5/6 i 3/8

B8.Sprowadź ułamki do wspólnego licznika i zaznacz największy.
a)1/2 i 2/3 i 3/4
b)2/7 i 3/8 i 4/9

B9.Porównaj ułamki, wstawiając jeden ze znaków: >, <, =. Zapisz je od największego do najmniejszego.
a)5/7 i 3/35 i 3/5
b)1/3 i 2/5 i 7/10
c)7/10 i 11/12 i 2/24
d)2/23 i 3/44 i 5/20

daje naj


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T20:14:07+01:00
Zad.5/str.148(pdr.)

a)2/3+1/4=11/12
b)3/4+3/5=17/20
c)1/4+2/7=15/28
d)2/3+1/8=19/24
e)1/4+1/6=10/24=5/12
f)1/6+4/9=11/18
g)3/8+7/10=1 3/40
h)5/6+3/8= 1 5/24


ĆW. STR.25
B7.Sprowadź ułamki do wspólnego mianownika i zaznacz największy.

$-najwiekszy
a)6/7 i 4/8 i 2/3=(kolejno) $= 36/42, 21/42, 28/42
b)5/9 i 2/3 i 7/18=(kolejno) 10/18, $=12/18, 7/18
c)5/6 i 3/4 i 1/2=(kolejno) $= 10/12 ,9/12, 6/12
d)3/8 i 9/10 i 4/5=(kolejno) 15/40, $=36/40, 24/40
e)2/3 i 3/5 i 4/15=(kolejno) $=10/15, 9/15, 4/15
f)3/4 i 5/6 i 3/8=(kolejno) 18/24, $= 20/24, 924

B8.Sprowadź ułamki do wspólnego licznika i zaznacz największy.
$-najwiekszy
a)1/2 i 2/3 i 3/4= 6/12, 6/9, $= 6/8
b)2/7 i 3/8 i 4/9= 12/42, $=12/24,12/27

B9.Porównaj ułamki, wstawiając jeden ze znaków: >, <, =. Zapisz je od największego do najmniejszego.
a)5/7 > 3/35< 3/5=5/7 ,3/5,3/35
b)1/3 < 2/5 < 7/10=7/10, 2/5 ,1/3
c)7/10 < 11/12 > 2/24= 11/12, 7/10, 2/24
d)2/23 > 3/44 < 5/20= 5/20, 2/23,3/44
6 3 6