1 wodny roztwor NAHCO3 wykazuje slabszy odczyn zasadowy niz roztwor NA2CO3 o tym samym stezeniu. wyjasnisz te zjawiska ukladajac odpowiednie rownania chemiczne.
2. przygotowano trzy roztwory o tym samym stezeniu podanych nizej soli i stwrdzono ze ich odczyny sa nastepujace :
1) na3po4 - silnie zasadowy
2) na2hpo4 slabo zasadowy
3) nah2po4 - slabo kwasowy
wyjasnic te zjawiska i ulozyc odpowiednie rownania chemiczne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T09:01:35+01:00
1. Wystarczą rownania hydrolizy:
NaHCO3 + H2O -> H2CO3 + NaOH-> W wyniku reakcji powstały 2 mole Jonow H+ i jeden mol OH-
Na2CO3 + 2H2O -> H2CO3 + 2 NaOH -> @ mole H+ i 2 OH-

2.Tu sytuacja wygląda analogicznie. Im więcej atomów wodoru tym więcej jonów H+, co wyjaśnia mniej zasadowy odczyn.
Na3PO4 + 3H2O -> H3PO4 + 3NaOH
Na2HPO4 + 2H2O -> H3PO4 + 2NaOH
NaH2PO4 + H2O -> H3PO4 + NaOH
5 2 5