Odpowiedzi

2009-10-22T17:34:09+02:00
1. a) propan od propynu

Doświadczenie z wodą bromową.
Obserwacje: Propan i propyn wprowadzamy do wody bromowej, propyn odbarwia ją, jest reaktywny czyli jest węglowodorem nienasyconym
C₃H₄+Br₂->C₃H₄Br₂

b) metan od tlenku węgla (IV)
Metan jest nierozpuszczalny w wodzie. Tlenek węgla w reakcji z wodą daje kwas węglowy ( IV) Co₂ + H₂O ->H₂CO₄