Odpowiedzi

2010-03-08T19:38:52+01:00
Zajmował się ochroną przyrody, florystyką, paleobotaniką, geografią roślin. Był twórcą polskiej szkoły paleobotanicznej, współtwórcą polskich parków narodowych, inicjatorem odtworzenia populacji żubra w Puszczy Białowieskiej m.in. przez sprowadzenie dwu samic czystej krwi z ZOO w Sztokholmie (Szwecja), uczestniczył w tworzeniu Międzynarodowego Biura Ochrony Przyrody w Brukseli, przekształconego później w Światową Unię Ochrony Przyrody. Autor około 700 publikacji, z czego 473 pozycji dotyczy ochrony przyrody.
Źródło: Wikipedia