1. Pojezierze mazurskie:
- obejmuje północno-wschodnią część kraju;
- elementy rzeźby polodowcowej (wzgórza morenowe, liczne jeziora, sandy, pradoliny)
- klimat ukształtowany przez masę powietrza w Rosji, biegun zimna;
- dominują gliny zwałowe, piaski.

opisz tak jak wyżej poj. pomorskie i wielkopolskie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T10:49:46+01:00
Pojezierze Pomorskie -

-Znajduje się w północno-zachodniej Polsce i sąsiaduje z Niziną Szczecińską od zachodu, Pobrzeżem Słowińskim od północy, Żuławami Wiślanymi od wschodu i Pojezierzem Wielkopolskim od południa.
-lądolód pozostawił liczne skały osadowe, pradoliny, wały morenowe,
-klimat jest przejściowy z kontynentalnego na oceaniczny,chłodniejszy i bardziej wilgotny,
-dominują piaski, żwiry, iły, gliny i głazy narzutowe.

Pojezierze Wielkopolskie – makroregion geograficzny leży w środkowo-zachodniej Polsce, część pojezierzy południowobałtyckich.
-W krajobrazie dominują głównie wzgórza moren czołowych (nawet do 207 m), faliste równiny moreny dennej, kemy, ozy, a także jeziora. Dalej na południu przebiega równoleżnikowo płaska, rozszerzająca się ku zachodowi (od 13 km do 30 km) Pradolina Toruńsko - Eberswaldzka (Dolina Środkowa Noteci, Kotlina Gorzowska). Dno doliny, poprzecinane kanałami i starorzeczami, wypełniają piaski glacjofluwialne i osady rzeczne, miejscami występują wydmy.
-klimat powiązany jest z bliską odległością od wybrzeża, o przeważających wpływach mas powietrza morskiego.