Trójkąt ABC jest podobny do trójkąta A'B'C'. Pole trójkąta jest równe 6cm², pole trójkata A'B'C' jest równe 24 cm² zaś obwód trójkąta jest równy 18cm. Obwód trójkąta A'B'C' jest równy :
A. 72 cm
B.36 cm
C. 9 cm
D. 4,5 cm

3

Odpowiedzi

2010-03-08T19:43:34+01:00
2010-03-08T19:44:07+01:00
2010-03-08T19:46:43+01:00