Określ, które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe. Obok każdego zdania wpisz odpowiednio literę P {jeśli jest ono prawdziwe} lub F {jeśli jest ono fałszywe}.

1. Wiązanie jonowe powstaje wskutek uwspólnienia elektronów.
2. Nie jest możliwe wytworzenie wiązania między atomami tego samego pierwiastka.
3. Kation jest to cząstka naładowana dodatnio.
4. Każdy atom dąży do uzyskania trwałej konfiguracji atomowej.
5. Wartościowość pierwiastka jest w każdym związku jednakowa.
6. Znajomość wartościowości pierwiastków umożliwia ustawienie wzorów sumarycznych i strukturalnych związków chemicznych.
7. Jednostką masy cząsteczkowej jest gram.
8. Każdy anion jest jonem.
9. Masa substratów jest często mniejsza od masy produktów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T19:52:17+01:00
1F bo powstaje w skutek oddawania bądź przyjmowania elektronów
2F bo np. N₂
3P K⁺ Na⁺
4F bo np. He,Xe(gazy szlachetne) maja już stała konfiguracje elektr.
5F CO-C(2)O(2) CO₂-C(4)O(2)
6P
7F bo u (unit)
8P bo jony to kationy i aniony
9F nie bo jest taka sama

wyjaśniłem ci dlaczego jakby cie w szkole zapytali żebyś wiedziała
36 4 36