Proszę p omoc :)
Z góry dziękuję ;* :)

Oblicz. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań.

1. (0.5)⁴ x 4³ : 8

2. (2 2/3)⁻³ : (1 1/3)⁻² x 2⁻⁴

3. (-1 1/2)⁴ - 2⁻²

4. (-1 1/4)² x (2 1/2)⁻² +10

5. [(2 1/2)⁻¹ - 2⁻²]⁻²

6. (0,4)⁻¹⁰ x (2 1/2)⁻¹⁰

7. 5⁻¹² : [5⁻¹⁷ x (1/5)⁻⁸]

8.[(-2/3)⁻² : 1 1/8]⁻²

9. 5⁶⁵ x 5⁻¹¹ x (1/5)⁴³
₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋₋
(5 ⁻²)⁴ x (5³)⁵ x 5

10. [(3/4)⁻² : (1 1/3)³]⁻² + (3 1/3)⁰ x (2 2/3)⁻¹

1

Odpowiedzi

2009-10-22T19:20:51+02:00
1.(0.5)⁴ x 4³ : 8 = 0,5
2. (2 2/3)⁻³ : (1 1/3)⁻² x 2⁻⁴ = - 1728
3.(-1 1/2)⁴ - 2⁻² = - 184
4.(-1 1/4)² x (2 1/2)⁻² +10 = - 1838