Starasz się o pracę w USA w czasie wakacji na podstawie ogłoszenia na stronie internetowej. Napisz list podanie o pracę do potencjalnego pracodawcy.
- Określ,o jaką pracę się ubiegasz
- Opisz swoje doświadczenie w pracy podobnego typu i swoje wrażenia z niej.
- Podaj przynajmniej dwie cechy, które sprawiają, że dobrze nadajesz się do tej pracy.
- Określ swoją znajomość angielskiego i doświadczenie w praktycznym posługiwaniu się tym językiem

1

Odpowiedzi

2010-03-08T19:59:08+01:00
Po Polsku:
Ubiegam się o pracę zarządcy sklepu.
Pracowałem już w tego typu pracy. Pracowałem jako kierownik sklepu ale niestety sklep zamknięto. Jestem bardzo twardy , precyzyjny i posłuszny .Więc nie będzie żadnego problemy zająć się tego typu pracą.
Bardzo dobrze posługuję się językiem angielskim więc nie będzie problemu na porozumiewaniu się.

Po Angielsku:
Apply for store manager's job.
Already worked in this type of work. I worked as a store manager but unfortunately the shop closed. I'm very hard, precise and obedient. So there would be no problem to deal with this type of work.
I use very good English so there will be a problem in communication.