1. W wyniku ogrzewania-utleniania 2,8 g azotu otrzymano 4,4 g NxOy. ustal stosunek masowy azotu do tlenu w tym tlenku, wzór sumaryczny, nazwę

2. Miedź łączy się z siarką w stosunku masowym 4:1. Ile gramów miedzi potrzeba do otrzymania 20 g siarczku miedzi.

3. Czy 400 dm³ powietrza wystarczy do utlenienia 72 g Mg. Ile gramów tlenku magnezu można otrzymać z takiej ilości substratów?
gęstość O₂=1,42g/dm³

Błagam o jak najszybsze rozwiązanie tych zadań. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DAJĘ NAJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T01:17:59+01:00
1. W wyniku ogrzewania-utleniania 2,8 g azotu otrzymano 4,4 g NxOy. ustal stosunek masowy azotu do tlenu w tym tlenku, wzór sumaryczny, nazwę
MN=14u z tablic chemicznych
M0=16u

x/2N2 + y/2O2 = NxOy

2,8g.....x....4,4g
wg zasady zachowania masy

Mproduktu=Msubstratu1 +Msubstratu2
m02=mNxOy-mN2
mO2=4,4g-2,8g=1,6g
obliczamy x i y

x=mN/MN= 2,8/14=0,2

y=mO/MO=1,6/16=0,1

x:y= 0,2 : 0,1= 2:1

wzór N20 tlenek azotu(I)

stosunek masowy:
mN:mO= 2,8 :1,6 = 0,7:0,4=7:4


2. Miedź łączy się z siarką w stosunku masowym 4:1. Ile gramów miedzi potrzeba do otrzymania 20 g siarczku miedzi.

mCu:mS=4:1
masa siarczku =5 (sumujemy 4+1)

układamy proporcje
4 (S) - 5 ( siarczku)
x (S) - 20g (siarczku)

wyliczamy x

x=(4*20g)/5
x=16g siarki potrzeba zeby otrzymac 20g siarczku miedzi3. Czy 400 dm³ powietrza wystarczy do utlenienia 72 g Mg. Ile gramów tlenku magnezu można otrzymać z takiej ilości substratów?
gęstość O₂=1,42g/dm³

2Mg + O2 = 2MgO
72g...400dm3....x

MMg=24u //z tablic chemicznych

zeby utlenic 2 mole Mg nalezy uzyc 1 mola tlenu czasteczkowego-tak wynika z równania reakcji

układamy wiec proporcje
(2 mole Mg nalezy uzyc 1 mola O)
2*24g nalezy uzyc 22,4dm3 tlenu
72g .................x
obliczamy ile tlenu potrzebujemy do utlenienia 72g magnezu


x=(72g*22,4dm3)/48g
x=33,6dm3 tyle tlenu potrzeba


w celu obliczenia ilosci otrzymanego tlenku w dalszych obliczeniach korzystamy z danych magnezu, poniewaz ten substrat przereagował całkowicie
2Mg + O2 = 2MgO

z 2 moli Mg otrzymujemy 2 mole tlenku magnezu-tak wynika z równania reakcji

układamy wiec proporcje
(2 mole Mg daja 2 mol MgO) MMgO=24u+16u=40u
2*24g daja 80g tlenku magnezu
72g .................x
obliczamy ile tlenku powstanie z 72g magnezu

x=(72g*80g)/48g
x=120g tyle tlenku magnezu powstanie