Przetłumacz na język niemiecki następujące zdania
1) Czy możesz otworzyć okno?
2) Chcę poglądać telewizję.Włączysz telewizor?
3)Nauczycielka mówi że powinniśmy się więcej uczyć
4)Chcę zadzwonić,ale moja komórka się rozładowała.Czy możesz mi pożyczyć swoja?
5)Nie chce mi się sprzątać
6) Potrafisz grać na pianinie?
7)Musimy czekać na taksówke
8) Napijesz się kawy czy herbaty?
9) Nie chce mi się dzisiaj wstać
10) Tutaj nie wolno palić
11)Muszę iść do szkoły
12)Idę spać.Wyłączam światło
13)W bibliotece nie wolno głosno rozmawiać
14)Muszę napisać list.Potrzebuje komputera
15)Chcę obciąć włosy
16)Nie mogę z Tobą pójść
Proszę o szybką odpowiedź

3

Odpowiedzi

2010-03-08T19:46:43+01:00
1) Können Sie das Fenster öffnen?
2) Ich möchte telewizję.Włączysz TV poglądać?
3) Der Lehrer sagt, dass wir mehr lernen sollten
4) Ich möchte zu nennen, aber meine Zelle ist rozładowała.Czy du mir sein?
5) Will ich aufräumen
6) Können Sie Klavier spielen?
7) Wir müssen warten, für ein Taxi
8) Lust auf einen Kaffee oder Tee?
9) Ich will nicht aufstehen, um mich heute
10) Sie nicht rauchen
11) habe ich zur Schule gehen
12) Ich werde spać.Wyłączam Licht
13) Die Bibliothek muss nicht laut
14) Ich habe Ihre list.Potrzebuje schreiben
15) Ich will die Haare schneiden
16) Kannst du nicht gehen
2010-03-08T19:47:17+01:00
1) Können Sie das Fenster öffnen?
2) Ich möchte fernsehen. Turn on TV?
3) Der Lehrer sagt, dass wir mehr lernen sollten
4) Ich möchte zu nennen, aber meiner Zelle entladen wird. Können Sie leiht mir seine?
5) Will ich aufräumen
6) Können Sie Klavier spielen?
7) Wir müssen warten, für ein Taxi
8) Lust auf einen Kaffee oder Tee?
9) Ich will nicht aufstehen, um mich heute
10) Sie nicht rauchen
11) habe ich zur Schule gehen
12) Ich gehe ins Bett. Schaltet Licht
13) Die Bibliothek muss nicht laut
14) Ich habe einen Brief zu schreiben. Needs a Computer
15) Ich will die Haare schneiden
16) Kannst du nicht gehenProszę ;P

Liczę na najj
2010-03-08T19:51:54+01:00
<span class="long_text" id="result_box"><span closure_hashcode_amtwa9="730" style="background-color: #fff" title="Czy możesz otworzyć okno?">Können Sie das Fenster öffnen?</span>
<span closure_hashcode_amtwa9="731" style="background-color: #fff" title="Chcę poglądać telewizję.Włączysz telewizor?">Ich möchte telewizję.Włączysz TV poglądać?</span>
<span closure_hashcode_amtwa9="732" style="background-color: #fff" title="Nauczycielka mówi że powinniśmy się więcej uczyć">Der Lehrer sagt, dass wir mehr lernen sollten</span>
<span closure_hashcode_amtwa9="733" style="background-color: #fff" title="Chcę zadzwonić,ale moja komórka się rozładowała.Czy możesz mi pożyczyć swoja?">Ich möchte zu nennen, aber meine Zelle ist rozładowała.Czy du mir sein?</span>
<span closure_hashcode_amtwa9="734" style="background-color: #fff" title="Nie chce mi się sprzątać">Ich will nicht zu bereinigen</span>
<span closure_hashcode_amtwa9="735" title="Potrafisz grać na pianinie?">Können Sie Klavier spielen?</span>
<span closure_hashcode_amtwa9="736" style="background-color: #fff" title="Musimy czekać na taksówke">Wir müssen warten, für ein Taxi</span>
<span closure_hashcode_amtwa9="737" style="background-color: #fff" title="Napijesz się kawy czy herbaty?">Trinken Sie Kaffee oder Tee?</span>
<span closure_hashcode_amtwa9="738" style="background-color: #fff" title="Nie chce mi się dzisiaj wstać">Ich will nicht aufstehen heute</span>
<span closure_hashcode_amtwa9="739" style="background-color: #fff" title="Tutaj nie wolno palić">Sie rauchen nicht</span>
<span closure_hashcode_amtwa9="740" title="Muszę iść do szkoły">Ich habe in die Schule gehen</span>
<span closure_hashcode_amtwa9="741" title="Idę spać.Wyłączam światło">Ich werde spać.Wyłączam Licht</span>
<span closure_hashcode_amtwa9="742" title="W bibliotece nie wolno głosno rozmawiać">Die Bibliothek sollte nicht zu laut zu sprechen</span>
<span closure_hashcode_amtwa9="743" style="background-color: #fff" title="Muszę napisać list.Potrzebuje komputera">Ich habe Ihre list.Potrzebuje schreiben</span>
<span closure_hashcode_amtwa9="744" style="background-color: #fff" title="Chcę obciąć włosy">Ich will die Haare schneiden</span>
<span closure_hashcode_amtwa9="745" style="background-color: #ebeff9" title="Nie mogę z Tobą pójść">Ich kann nicht mit dir gehen</span>
<span closure_hashcode_amtwa9="746" style="background-color: #fff" title="Proszę o szybką odpowiedź">Bitte beantworten Sie schnell</span></span>