Proszę ważne!! ;**
1.Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych, których zapisy słowne są następujące:
a)chlor + chrom = chlorek chromu (III)
b)żelazo + tlen = tlenek żelaza(II)
c)siarka + sód = siarczek sodu

2.Uzgodnij równania reakcji chemicznych oraz przedstaw modelowe schematy równań tych reakcji:
a)N₂+H₂ = NH₃
b)Fe+HCl = FeCl₂+H₂
c)N₂+O₂ = NO
d)Mn+O₂ = Mn₂O₇
e)Al+H₂S = Al₂S₃+H₂
f)Al₂O₃+HCl = AlCl₃+H₂O

3.Napisz równanie reakcji tlenku żelaza(III) z glinem. Ustal, jaki to typ reakcji chemicznej.

1

Odpowiedzi

2016-08-02T13:33:42+02:00
1)
a) 3Cl₂ + 2Cr ---> 2CrCl₃
b) 2Fe + O₂ ---> 2FeO
c) S + 2Na ---> Na₂S

2) Reakcje w załączniku

3) Fe₂O₃ + 2Al ---> 2Fe + Al₂O ... reakcja wymiany