Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T00:43:24+01:00
Oblicz, ile gramów fosforu uległo spaleniu w reakcji ze 100 g tlenu, jeżeli produktem spalania jest 177,5 g tlenku fosforu(V) P4010.

4P + 5O2 = P4O10 układamy równanie reakcji
x....100g.....177,5g wg zasady zachowania masy

Mproduktu=Msubstratu1 +Msubstratu2
Msubstratu1=Mproduktu-Msubstratu2
x=177,5-100=77,5g

77,5g fosforu uległo spaleniu
31 4 31