Dany jest graniastosłup prawidłowy sześciokątny o krawędzi podstawy równej 5 cm i wysokości 6 cm.
a) Oblicz sinus kata jaki przekatna AD1 tworzy z podstawą tego graniastosłupa.Podaj przybliżoną miarę kąta.
b)Oblicz tanges kąta jaki przekątna AE1 tworzy z podstawą tego graniastosłupa.Podaj przybliżoną miarę tego kata.
Rysunek poniżej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T17:46:53+01:00
A=5cm- długość krawędzi podstawy
h=6cm- wysokość
AD1=?
AE1=?

a]
AD1²=[2a]²+h²
AD1²=100+36=136
AD1=11,66cm
sin[AD1;2a]=10/11,66
sin[AD1;2a]=0,857
sin[AD1;2a]=59⁰

b]
tg[h;a√3]=6/5√3
tg[h;a√3]=0,693
tg[h;a√3]=35⁰

pozdro !!!


15 2 15