Pytania:
1 Stanowisko Kościoła w udziale wierzących w rozwiązaniu aktualnych problemów życia społecznego.

2.Czy wierzący mają prawo lub obowiązek włączenia się w życie społeczne?

3.W jaki sposób chrześcijanin powinien sprawować władzę?

4.Jaką rolę pełni Kościół wobec świata?

5.Jakie zadania stawia Chrystus chrześcijaninowi angażującym się w życie społeczne?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-22T20:29:24+02:00
1.


2. TAK


3. Promując religie chrzescijanska?
4.sprzyja w dokonaniu swiadomego wyboru wartosci ,
zabiega o sprawiedliwość, pokój i zmniejszenie nędzy
5. uczestnictwo we mszach , nawiazywanie do wiary