Odpowiedzi

2009-10-23T18:45:33+02:00
Obszar geograficzny:
Zgodnie z granicami wyznaczonymi przez Boga a opisanymi w Ks. Liczb, ziemię obiecaną Izraelowi stanowił wąski pas terenu. Długość jej mierzona z północy na południe, wynosiła niecałe 500 kilometrów, a przeciętna szerokość około 60 kilometrów. Cały ten obszar Izraelici zdobyli dopiero za panowania Dawida i Salomona, którzy podporządkowali sobie wiele zamieszkujących go ludów. Teren rzeczywiście zasiedlony przez Żydów ciągnął się od Dan do Beer-Szeby (jak go często opisywano) - z północy na południe jakieś 240 kilometrów (1 Krl 4:25). W poprzek kraju odległość od góry Karmel do Morza Galilejskiego wynosi około 50 kilometrów, a na południowy zachód - od Gazy do Morza Martwego jest ponad 80 kilometrów. Zamieszkany teren na zachód od Jordanu miał zaledwie 15 000 kilometrów kwadratowych. Jednakże Izraelici osiedlili się też po wschodniej stronie Jordanu (pierwotnie nie objętej obiecanymi granicami), toteż całe zajęte przez nich terytorium miało w sumie blisko 26 000 kilometrów kwadratowych.

Podział Ziemi Obiecanej:
Ziemia Obiecana
Rejony geograficzne:
A. Wybrzeże Morza Wielkiego (Joz. 15:12}
B. Równiny na zachód od Jordanu
1. Równina Aszera (Sędz. 5:17)
2. Pobrzeże Dor (Joz. 12:23)
3. Pastwiska Szaronu (1 Kron. 5:16)
4. Równina Filistyńska (Rodz. 21:32; Wyj. 13:17)
5. Centralna dolina wschód - zachód
a. Równina Megiddo (Ezdrelon) 2 Kron. 35:22
b. Nizina Jizreel (Sędz. 6:33)
C. Górzyste regiony na zachód od Jordanu
1. Wzgórza Galilei (Joz. 20:7; Izaj. 9:1)
2. Karmel (1 Król. 18:19,20,42)
3. Wzgórza Samarii (Jer. 31:5; Am. 3:9)
4. Szefela (Joz. 11:2; Sędz. 1:9)
5. Wyżyna Judzka (Joz. 11:21)
6. Pustkowie Judzkie (Jeszimon) (Sędz. 1:16; 1 Sam. 23:19)
7. Negeb (Rodz. 12:9; Liczb 21:1)
8. Pustkowie Paran (Rodz. 21:21; Liczb 13:1-3)
D. Wielka Araba (Rów Jordanu) (2 Sam. 2:29; Jer. 52:7)
1. Kotlina Chule
2. Okolice Morza Galilejskiego (Mat. 14:34; Jana 6:1)
3. Okręg doliny Jordanu (Al-Ghor) (1 Król. 7:46; 2 Kron. 4:17; Łuk. 3:3)
4. Morze Słone (Martwe lub Araby) (Liczb 34:3; Powt. Pr. 4:49; Joz. 3:16)
5. Araba (na południe od Morza Słonego) (Powt. Pr. 2:8)
E. Góry i płaskowyże na wschód od Jordanu (Joz. 13:9,16,17,21; 20:8)
1. Baszan (1 Kron. 5:11; Ps. 68:15)
2. Gilead (Joz. 22:9)
3. Ziemia Ammonitów i Moabitów (Joz. 13:25; 1 Kron. 19:2; Powt. Pr. 1:5)
4. Płaskowyż Edomu (Liczb 21:4; Sędz. 11:18)
F. Góry Libanu (Joz. 13:5)
1 4 1