Uzuoełnij równiania reakcji

KOH + SO₂ ---> ___ + ___
___ + CO₂ ---> Na₂CO₃ + ___
P₄O₁₀ + ___ ----> K₃PO₄
Mg(OH)₂ + ___ ---> MgSO₄ + ___
___ + ___ ---> Ca(NO₃)₂ + ___
K₂O + SO₂ ---> ____
____ + ____ ----> CaCo3
MgO + ____ ----> MgSO₄
___ + P₄O₁₀ ---> Na₃PO₄
___+ ____ ----> Ba(NO₃)₂
Ca + ___ ---> CaBr₂

Błagam pomóżcie :D

2

Odpowiedzi

2013-05-01T19:17:32+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

2KOH + SO₂ ---> K₂SO₃ + H₂O
2NaOH + CO₂ ---> Na₂CO₃ + H₂O
P₄O₁₀ + 6K₂O ---> 4K₃PO₄
Mg(OH)₂ + SO₃ ---> MgSO₄ + H₂O
Ca(OH)₂ + N₂O₅ ---> Ca(NO₃)₂ + H₂O
K₂O + SO₂ ---> K₂SO₃
CaO + CO₂ ---> CaCO₃
MgO + SO₃ ---> MgSO₄
6Na₂O + P₄O₁₀ ---> 4Na₃PO₄
BaO + N₂O₅ ---> Ba(NO₃)₂
Ca + Br₂ ---> CaBr₂

1 5 1
2013-05-01T20:15:29+02:00

2KOH + SO₂ --> K₂SO₃ + H₂O

2NaOH + CO₂ --> Na₂CO₃ + H₂O

P₄O₁₀ + 6K₂O --> 4K₃PO₄

Mg(OH)₂ + SO₃ --> MgSO₄ + H₂O

CaO + 2HNO₃ --> Ca(NO₃)₂ + H₂O

K₂O + SO₂ --> K₂SO₃

CaO + CO₂ --> CaCO₃

MgO + SO₃ --> MgSO₄

6Na₂O + P₄O₁₀ --> 4Na₃PO₄

BaO + N₂O₅ --> Ba(NO₃)₂

Ca + Br₂ --> CaBr₂

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Litterarum radices amarae sunt, fructus iucundiores

 

Pozdrawiam :)