Wyznacz :
a)promień okręgu opisanego na trójkącie
b) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt
c) długość wysokości poprowadzonej z wierzchołka kąta prostego
d) poe tego trójkąta

trójkąt ma:
1) 5, 12, 13
2) 8, 15, 17
3) 7, 24,25
Wszystkie te trójkąty sa prostopadłe.

1

Odpowiedzi

2010-03-09T12:41:37+01:00
1]a=5
b=12
c=13

a]R=½c=½×13=6,5
b]r=(5+12-13):2=2
d]pole=½×5×12=30j.²
c]pole=½ch
30=½×13h
h=30:6,5
h=4⁸/₁₃

2]
a=8
b=15
c=17
a]R=½c=½×17=8,5
b]r=(8+15-17):2=3
d]p=½×8×15=60
c]p=½ch
60=½×17h
h=60:8,5
h=7¹/₁₇

3]
a=7
b=24
c=25
a]R=½c=½×25=12,5
b]r=(7+24-25):2=3
d]pole=½×7×24=84
c]84=½×25h
h=84:12,5
h=6,72