1.Uzupełnij następujące zdania:
a)Abraham żył ....... lat temu.
b)Żył on w mieście , które nazywało się ..........
c)Pewnego dnia powołał go Bóg i przyrzekł , że uczyni go ojcem .............
d)Z tego ludu miał się narodzić .......
e)Bóg zawarł z Abrahamem .........
2.Wybierz najtrafniejsze zdanie:
Abraham jest wielką postacią , ponieważ:
a)Był przyjacielem Boga.
b)Od niego zaczął się lud Izraela
c)Żył wiele lat.
3.Uzupełnij zdania:
a)Żona Abrahama miała na imie ......
b)Abraham miał syna , który nosił imie ..........
c)Bóg nakazał Abrahamowi , aby mu złożył ............... w ofierze.
4.Uzupełnij poniższe zdanie:
Abraham uważa się za ojca ............
5.Uzupełnij poniższe zdania z historii Mojżesza
a)Izraelici byli poddani władzy .............
b)Pewnego dnia Bóg przemówił do Mojżesza z ............
c)Bóg wybrał Mojżesza na .............
d)Mojżesz stanął przed ............
e)Bóg wykazał , że strzeże Mojżesza , czyniąc różne .............
6.Zaznacz któe zdanie jest prawdziwe a które fałszywe:
a)Faraon nie pozwolił Izraelitom opuścić Egiptu.
b)Bóg zesłał na faraona i Egipcjan trzy plagi.
c)Wyjście Mojżesza z Egiptu na czele ludu Izraela nazywa się Paschą.
d)Mojżesz poprowadził lud Izraela do Ziemi Obiecanej.
7.Przymierze na Górze Synaj było bardzo ważne dla Izraela.Przyjrzyj się fragmentom opowiadania biblijnego:
a)W jakiej księdze Pisma świętego mówi się o tym Przymierzu?
b)Czym zostało przypiętowane to Przymierze?
c)Przymierze to było zapowiedzią innego przymierza które dokonało się później.Czym było to nowe?
Szybko potrzebuje.Z góry dziękuje

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T23:53:42+01:00
)Abraham żył 3 510 lat temu.
b)Żył on w mieście , które nazywało się Charan
c)Pewnego dnia powołał go Bóg i przyrzekł , że uczyni go ojcem narodów.
d)Z tego ludu miał się narodzić syn
e)Bóg zawarł z Abrahamem przymierze.
2.Wybierz najtrafniejsze zdanie:
Abraham jest wielką postacią , ponieważ:

b)Od niego zaczął się lud Izraela

3.Uzupełnij zdania:
a)Żona Abrahama miała na imie Saraj
b)Abraham miał syna , który nosił imie Izaak
c)Bóg nakazał Abrahamowi , aby mu złożył swojego syna w ofierze.
4.Uzupełnij poniższe zdanie:
Abraham uważa się za ojca narodów.
5.Uzupełnij poniższe zdania z historii Mojżesza
a)Izraelici byli poddani władzy II dynastji
b)Pewnego dnia Bóg przemówił do Mojżesza
c)Bóg wybrał Mojżesza na przywódcę Izraela
d)Mojżesz stanął przed morzem czerwonym
e)Bóg wykazał , że strzeże Mojżesza , czyniąc różne znaki na niebie i ziemi.
6.Zaznacz któe zdanie jest prawdziwe a które fałszywe:
a)Faraon nie pozwolił Izraelitom opuścić Egiptu. P
b)Bóg zesłał na faraona i Egipcjan trzy plagi. F
c)Wyjście Mojżesza z Egiptu na czele ludu Izraela nazywa się Paschą. F
d)Mojżesz poprowadził lud Izraela do Ziemi Obiecanej. P
7.Przymierze na Górze Synaj było bardzo ważne dla Izraela.Przyjrzyj się fragmentom opowiadania biblijnego:
a)W jakiej księdze Pisma świętego mówi się o tym Przymierzu?- ksiega rodzaju
b)Czym zostało przypiętowane to Przymierze? przysięgą
c)Przymierze to było zapowiedzią innego przymierza które dokonało się później.Czym było to nowe? planem zbawienia
3 3 3