Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T16:44:21+01:00
1.Preambuła
2.tRybunał konstytucjyjny
3. ustAwa
4.Występek
5. rozporządzeniaA

6.nowelizaCja
7.Zbrodnia
8. trybunaŁ Stanu
9. prOkuratura
10. Sąd najWyższy
11. hIpoteza
12. rEjonowy
13. oKręgowy
14.sAnkcja

1. uroczysty wstęp do aktu prawnego zawierający okoliczności jego wdania
2. Niezawisły organ państwowy powołany na mocy ustawy z 1985r. orzekający o zgodności z konstytucją
3.jest normą prawną regulującą sprawy szczególnej wagi dla obywateli np nakładanie obowiązków podatkowych??
4. czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych
5.akty będące aktami wykonawczymi do ustawy
6.wprowadzenie zmian do aktu prawnego
7.czyn zabroniony zagrozony karą pozbawienia wolnosci na czas nie krótszy niz okres 3 lata lub karą surowszą
8. orzeka o naruszeniu zapisu konstytucji lub ustawy związku z zajmowanym stanowiskiem lub zakresie swojego urzędowania
9.jest organem kontrolującym przestrzegania praw przez ogół obywateli
10.Najwyższy organ władzy sądowniczej
11. Okresla podmiot którego dotczy dana norma
12.sąd- najniższa podstawowa jednostka sądownicza
13.sąd który jest pierwszą istancją tylko w sprawach o zbrodnie i niektóre wystepki
14. wskazuje konsekwencje zachowania nie zgodnego z dyspozycją

mam nadzieje że pomogłam :)