Odpowiedzi

2010-03-08T20:19:39+01:00
Podmiotem lirycznym w wierszu „Krótkość żywota” Daniela Naborowskiego jest poeta,

obraz.życia ludzkiego. Określany jest mianem „poety vanitas”, gdyż w
wielu swoich dziełach ukazuje życie ludzkie jako coś przemijającego,

Apostrofa:
“Wtenczas, kiedy ty myślisz, jużeś był, niebożę.”Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T20:20:31+01:00
D Naborowski w wierszu " Krótkość Żywota" nawiązuje do biblijnego motywu 'vanitas'(przemijanie). Podmiotem lirycznym wiersza jest narrator a odbiorcą każdy człowiek.
Wiersz jest wyrazem typowo barokowego niepokoju związanego ze świadomością przemijania. Podmiot liryczny wskazuje na wspólnotę losów wszystkich ludzi. Każdy podlega działaniu czasu. Życie człowieka podporządkowane jest koncepcji czasu i przebiega od narodzin aż do śmierci.
W wierszy występują wyliczenia i antytezy.
Antyteza jest to zestawienie ze sobą dwóch przeciwstawnych myśli w obrębie sąsiadujących ze soba członów wypowiedzi. Np Słońce wschodzi i zapada.
5 4 5