1.Sprawdz,czy podana liczba spełnia nierówność
a) 2(x-1)-3>1 x=3,001
b)2(x-2)-2≥ ułamek 2/7 x=π
c)3x-1≤2x-2,67 x=⅓
2.Określ,cy nierówność spełnia każda liczba,czy nie spełnia jej żadna liczba.
a)2(x-3)+4>2x-4
b)5>0,5(20-2y)+y
3.Podaj najwiekszą liczbę całkowitą spełniająca nierówność.
a)0,75-(2x+0,5)> -0,375-x
b)-8x+2(x-2)>2-3x


Prosze o szybką pomoc!HELP!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T21:04:49+01:00
1.Sprawdz,czy podana liczba spełnia nierówność
a) 2(x-1)-3>1 x=3,001
L=2(3,001-1)-3=2*2,001-3=4,002-3=1,002>P
spełnia

b)2(x-2)-2≥ ułamek 2/7 x=π
L=2(π -2)-2=2π-4-2=2π-6=ok 2*3,1416-6=6,2832-6=0,28 32<P=2/7
nie spełnia

c)3x-1≤2x-2,67 x=⅓
L=3*1/3-1=0
P=2*1/3 -2,67=2/3-2/67=2,666666...-2,67<0
L>P
nie spełnia

2.Określ,cy nierówność spełnia każda liczba,czy nie spełnia jej żadna liczba.
a)2(x-3)+4>2x-4
2x-6+4>2x-4
2x-2>2x-4
-2>-4
spełnia każda liczba

b)5>0,5(20-2y)+y
5>10-y+y
5>10
nie spełnia zadna liczba

3.Podaj najwiekszą liczbę całkowitą spełniająca nierówność.
a)0,75-(2x+0,5)> -0,375-x
0,75-2x-0,5> -0,375-x
0,75-0,5+0,375>x
0,625>x
liczba 0

b)-8x+2(x-2)>2-3x
-8x+2x-4>2-3x
-8x+2x+3x>2+4
-8x+5x>6
-3x>6
x<-2
liczba -3

3 3 3