Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T20:24:38+01:00
Z drugiej zasady dynamiki newtona jest wzór F=ma
przekształcasz go tak by obliczyć przyspieszenie

a=F/m
więc
a=0,6/0,5
a=1,2 m/s kwadrat

wzór na drogę to s= at kwadrat/2

s=1,2*20 kwadrat/2
s=1,2*400/2
s=240m
2010-03-08T20:54:54+01:00
Obliczmy przyśpieszenie wózka, jak wiadomo siła to masa × przyśpieszenie:
F = m×a
zatem przyśpieszenie wynosi:
a = F/m = 0,6N / 0,5kg = 1,2 m/s²

Obliczmy korzystając z równania na ruch jednostajnie przyśpieszony, jaką drogę przejedzie wózek w czasie 20s:
x = v₀×t + (a×t²)/2
Ponieważ v₀ = 0m/s, dlatego:
x = (a×t²)/2
2x = a×t²
2x = 1,2 m/s² × (20s)²
2x = 1,2 m/s² × 400s²
2x = 480m
x = 240m

Odp. Wózek w czasie 20s przejedzie drogę równą 240m.