Z podanych sum wypisz wyrazy podobne :
a)5a-2b-4a+5=
b)3,5x-2y-3y+7
c)12xdo kwadratu-5x+7y-xdo kwadratu
d)1 i 2/3 ab - 13a+4,5ab-ab
e)8,3ab-ab+17ba+8a-11
f)3 3/4az-a i a/5z +5za-za


wykonaj redukcje wyrazow podobnych :
a)2e-3a=
b)4x+5x-7x=
c)4ab-5ab+3ab-2=
d)5ay-2ay-5ay-1=
e)11y do kwaratu - 2y do kwadratu +5-y do kwadratu
f)7xy-9xy+xy-xy+3=


SZYBKO! DAJE NAJJJJJ

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T20:27:47+01:00
Z podanych sum wypisz wyrazy podobne :
a)5a-2b-4a+5= 5a oraz -4a
b)3,5x-2y-3y+7 -2y oraz 03y
c)12xdo kwadratu-5x+7y-xdo kwadratu 12x^2 oraz x^2
d)1 i 2/3 ab - 13a+4,5ab-ab 2/3ab oraz 4,5ab oraz -ab
e)8,3ab-ab+17ba+8a-11 8,3ab oraz -ab oraz 17ba
f)3 3/4az-a i a/5z +5za-za 3/4az oraz 5za oraz -za


wykonaj redukcje wyrazow podobnych :
a)2e-3a=2e-3a
b)4x+5x-7x=2x
c)4ab-5ab+3ab-2=2ab-2
d)5ay-2ay-5ay-1=-2ay-1
e)11y do kwaratu - 2y do kwadratu +5-y do kwadratu =11y^2-2y^2+5-y^2=8y^2+5
f)7xy-9xy+xy-xy+3=-2xy+3
1 5 1
2010-03-08T20:34:15+01:00
A)5a-2b-4a+5=a-2b+5
b)3,5x-2y-3y+7=3.5x-5y+7
c)12xdo kwadratu-5x+7y-xdo kwadratu=11x(kwadrat)-5x+7y
d)1 i 2/3 ab - 13a+4,5ab-ab=
e)8,3ab-ab+17ba+8a-11=24.3ab+8a-11
f)3 3/4az-a i a/5z +5za-za=7 i 3/4az-a


)2e-3a=2e-3a
b)4x+5x-7x=2x
c)4ab-5ab+3ab-2=2ab-2
d)5ay-2ay-5ay-1=-2ay-1
e)11y do kwaratu - 2y do kwadratu +5-y do kwadratu=8y(kwadrat)+5
f)7xy-9xy+xy-xy+3=-2xy+3

1 5 1
2010-03-08T20:38:35+01:00
A) a-2b+5
b)3,5x-5y+7
c)5x+11xdo kwadratu + 7y
d)-13a+ 31/6ab
e)8a+7,3ab+17ba-11
f)nie umiem rozczytać, nie wiem o co chodzi

a)-3a+2e
b)2x
c)2ab-2
d)-2ay-1
e)8y do kwadratu +5
f)-2xy +3