Pomóżcie!!!
Iloczyn liczb -2 dwie trzecie i -12
połowa ilorazu liczb -960 i -10
iloczyn sumy liczb -15 jedna druga i -jedna druga oraz ich różnicy
(-4 trzy siódme) razy (-9,4 + 2 dwie piąte)
odwrotność liczby (-1 jedna trzecia):(-28)
(-7) razy 1 cztery piąte - (-48,6)
liczba przeciwna do iloczynu liczb -27 i 3
36:(-3) razy (-7 - 5)
podwojona suma liczb 16 jedna szósta i -4 dwie trzecie
iloczyn liczb -7 i -3 zmniejszony o 10


Proszę o same wyniki!!!
Daje naj!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T20:34:20+01:00
Iloczyn liczb -2 dwie trzecie i -12
(-2 2/3)*(-12)=32
połowa ilorazu liczb -960 i -10
1/2*(-960)/(-10)=1/2*96=48
iloczyn sumy liczb -15 jedna druga i -jedna druga oraz ich różnicy
(15 1/2+ (-1/2))*(15 1/2- (-1/2))=15*16=240
(-4 trzy siódme) razy (-9,4 + 2 dwie piąte)
(-4 3/7)*(-9,4+2/5)=(-31/7)*(-9)=279/7
odwrotność liczby (-1 jedna trzecia):(-28)
-1 1/3 = -4/3 odwrotność -3/4
(-3/4)/(-28)=3/112
(-7) razy 1 cztery piąte - (-48,6)
(-7)*(1 4/5)-(-48,6)=(-7)*9/5-(-48,6)=-63/5+48,6=-12,6+48,6=36
liczba przeciwna do iloczynu liczb -27 i 3
(-27)*3=-81 liczba przeciwna to 81
36:(-3) razy (-7 - 5)
36:(-3)*(-7 - 5)=(-12)*(-12)=144
podwojona suma liczb 16 jedna szósta i -4 dwie trzecie
2*(16 1/6+ -4 2/3)=2*(16 1/6 - 4 4/6)=2*(11 3/6)=2*11,5=23
iloczyn liczb -7 i -3 zmniejszony o 10
(-7)*(-3)-10=21-10=11
4 3 4
2010-03-08T20:35:30+01:00
1. 16
2. 48
3. 240
4. 31
5. 21
6. 36
7. 81
8. 144
9. 23
10. 11
6 3 6