Odpowiedzi

2010-03-08T20:30:35+01:00

Dzisiejsza Ewangelia traktuje o tym, co jest karą za grzechy, a co nią nie jest. Z całą pewnością nie są nią losowe wypadki, nawet bardzo bolesne w skutkach. Człowiek jest najbardziej ukochanym stworzeniem Boga, a zatem Bóg panujący nad wszystkim, co z naszej perspektywy wydaje się przypadkowe, nie dąży do unicestwienia człowieka w akcie zemsty za jego niewierność Bożym przykazaniom.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T20:32:03+01:00
W niedzielę była ewangelia według Świętego Łukasza. O spotkaniu Jezusa z Galilejczykami.