1.wykreśl w każdym z poniższych zestawów jedno wydarzenie niepasujące do pozostałych. Następnie wpisz nazwę ery do której odnosi się większośc wydarzeń wymienionych w zestawie.
a)Orogeneza hercyńska, pojawienie się roślin lądowych, rozpad Pangei, powstanie pokłaów węgla kamiennego.
b)Rozwój ssaków, orogeneza kaledońska, zlodowacenia, powstanie Morza Bałtyckiego.
c)Pojawienie się gadów, występowanie amonitów w morzach, rozpoczęcie orogenezy alpejskiej, powstanie wapieni.

1

Odpowiedzi

2010-03-08T21:41:45+01:00

a)Nie pasuje rozpad Pangei (to nastąpiło w mezozoiku w okresie jurajskim), a reszta wydarzeń miała miejsce w paleozoiku
b) Nie pasuje orogeneza kaledońska (miała miejsce w paleozoiku), pozostałe elementy odnoszą się do ery kenozoicznej
c) Nie pasuje pojawienie się gadów (pojawiły się w paleozoiku w okresie karbonie), reszta odnosi się do ery mezozoicznej
268 4 268