1. Ile energii nalezy dostarczyć, aby 5kg lodu o temperaturze -5'C zamienić na wodę o temperaturze 25'C.?

2. Do wody o masie 2kg i temperaturze 10'C wrzucono kawałek metalu o masie 1kg, temperaturze 100'C i cieple właściwym 420J/kg*'C. Ile bedzie wynosiła temperatura wody po wrzuceniu metalu?

1

Odpowiedzi

2010-03-08T22:18:37+01:00
Q=Q1+Q2+Q3
Q1 ciepło dostarczone by stopic lód do 0 stopni
Q2 ciepło potrzebne na stopienie całkowite lodu w wodę
Q3 ciepło potrzebne do ogrzania wody do temp.25 stopni

m=5 kg
t1=-5'C
t2=0'C
t3=25'C
Ct=334 KJ/kg
Cw=4200 J/kg*'C
Cl=2100 J/kg*'C

Q=5 kg*2100 J/kg*'C*5'C+5 kg*333,7 KJ/kg+5 kg*4200 J/kg*'C*25'C
Q=5 2,5 kJ +1670 KJ +525 kJ
Q=2 247,5 kJ

2. Do wody o masie 2kg i temperaturze 10'C wrzucono kawałek metalu o masie 1kg, temperaturze 100'C i cieple właściwym 420J/kg*'C. Ile bedzie wynosiła temperatura wody po wrzuceniu metalu?
woda
m= 2kg
t1=10'C
Cw=4200 J/kg*'C
metal
m=1kg
t2=100'C
Cw=420J/kg*'C
tk=x=?

Qpobrane=Qoddane
2kg *4200 J/kg*'C*(x-10)'C=1kg*420J/kg*'C*(100-x)'C /:420J
20*(x-10)=*(100-x)
20x-200=100-x
21x=100+200
21x=300
x=300/21
x≈14,3'C