Przetłumaczycie na j.angielski? proszę;)
Zaczynamy z ulicy King's i skręcamy w lewo na ulicę Disney Street idziemy prosto następnie skręcamy w lewo na ulicę Green Line gdy jesteśmy na tej ulicy idziemy w dół na ulicę Victoria Road po prawej stronie znajduje się właśnie to do czego zmierzaliśmy !

3

Odpowiedzi

2010-03-08T20:33:33+01:00
We begin with the King's Street and turn left into Disney Street go straight then turn left into Green Line where we are on this street go down the street in Victoria Road on the right side is just that what zmierzaliśmy!
2010-03-08T20:34:09+01:00
We begin with the King's Street and turn left into Disney Street go straight then turn left into Green Line where we are on this street go down the street in Victoria Road on the right side is just that what zmierzaliśmy!
2010-03-08T20:41:35+01:00
We are starting on the King's Street and turn left in Disney Street. We're going straight. Next we're turning left in Green Line Street. When we are in that street we're going down to Victoria Road. and our purpose is on your right.