Adam kopnął piłkę nożną w stronę bramki. Piłka o średnicy 25 cm potoczyła się po murawie w linii prostej bez poślizgu. Ile pełnych obrotów wykonała piłka jeżeli zatrzymała się w odległości 15,7 m od Adama?Zapisz obliczenia przyjmując, że π≈3,14.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T20:59:02+01:00
Piłka = P
P = 25cm
25 x 3,14 = 78,5cm
Odległość P od A (Adam) = 15,7m

15,7m:0,785m = 20

Piłka wykonała 20 obrotów