Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T20:37:27+01:00
Jeden z trzech podstawowych gatunków literackich obejmujący utwory przeznaczone do wystawiania na scenie, mające charakter fabularny, w płaszczyźnie językowej odznaczające się dominacją dialogu. Nieobecność nadrzędnego podmiotu wypowiadającego i pełne usamodzielnienie wypowiedzi oraz działań postaci jest podstawową cechą różniącą dzieło dramatyczne od lirycznego i epickiego.
Świat przedstawiony dzieła dramatycznego koncentruje się zazwyczaj wokół wyraziście zarysowanej akcji. W tradycyjnych gatunkach dramatycznych ma ona ustaloną fazę przebiegu od ekspozycji poprzez rozwinięcie akcji, punkt kulminacyjny, perypetię aż do rozwiązania. Zewnętrznym wykładnikiem podziału strumienia zdarzeń jest podział utworu na akty, sceny i odsłony. Szczególną role w utworach dramatycznych odgrywają ujęcia dynamizujące akcję, np. intryga, suspensja.
Ponadto świat przedstawiony utworu dramatycznego charakteryzuje się silną kondensacją czasu fabuły, rozwijaniem zdarzeń we wciąż aktualizowanej teraźniejszości oraz ograniczeniem w przestrzennym przemieszczaniu się akcji. Dominującą formę wypowiedzi postaci dramatu stanowią dialogi, poprzez które rozwija się akcja.
nie wiem