Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T22:52:06+01:00
A) I. x+y= -4
II. 2x+y=-5
z I. x=-4-y
do II. 2(-4-y)+y=-5
-8-2y+y=-5
-y=-5+8
-y=3
y=-3b) I. 3x-y=-4
II. 2x-3y=2
z I. -y=-4-3x
y=4+3x
do II. 2x-3(4+3x)=2
2x-12-9x=2
-7x=2+12
-7x=14
x=-2