Odpowiedzi

2010-03-09T07:44:55+01:00
Przed monarchia elekcyjna
po monarchia konstytucyjna


przed królowie byli wybierani elekcyjne po wprowadzono dziedziczny tron.
przed było liberum veto po nie .
przed rokosze i konfederacje po nie.
przed sejm walny po sejm dwuizbowy
przed podział na litwe i korone po jednolite państwo

Po
Władza na syna króla
Brak przywilejów szlachty
Chłopi do wojska
7 3 7