Proszę o rozwiązanie poszczególnych zadań.
1. Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długości 5cm i 10cm. Jaką długość ma wysokość tego trójkąta poprowadzona z wierzchołka kąta prostego?

2. a) Oblicz pole trójkąta równoramiennego, w którym podstawa ma długość 6, a ramię ma długość 10.
b) Wysokość trójkąta równoramiennego poprowadzona do podstawy ma długość 6. Jaki obwód ma ten trójkąt, jeśli jego pole jest równe 16?
c) W okręgu o promieniu 8 poprowadzono cięciwę. Jaką długość ma ta cięciwa, jeśli jej odległość od środka okręgu jest równa 6?
d) W trójkącie równoramiennym o obwodzie 18cm wysokość jest o 1cm dłuższa od podstawy. Oblicz pole tego trójkąta.

3. a) W pewnym trójkącie równoramiennym ramię jest 3 razy dłuższe od podstawy. Oblicz stosunek długości wysokości trójkąta od długości podstawy.
b) W pewnym trójkącie równoramiennym ramię ma długość 5 i taką samą długość ma wysokość poprowadzona do ramienia. Oblicz długości pozostałych wysokości tego trójkąta.

4. Zapisz wzór, który pozwala obliczyć:
a) pole P trójkąta równobocznego, gdy dana jest długość a jego boku,
b) obwód d trójkąta równobocznego, gdy dana jest wysokość h tego trójkąta,
c) pole P trójkąta równobocznego, gdy dana jest wysokość h tego trójkąta,
d) obwód d trójkąta równobocznego, gdy dane jest pole P tego trójkąta.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T20:41:09+01:00
1) przeciwprostokątna =√5²+10²=√125

Pole= (5*10)/2=(h*√125)/2
50=h*√125
h=50/√125
h=50√125/125
h=250√5/125
h=2√5≈4,47