Kiedy Zygmunt I Stary i Albrecht Hohenzollern podpisali traktat, o czym on mówił, skorzystaj ze zdania wypowiedzianego przez Albrechta Hohenzollerna: "Królom i Królestwu Polskiemu będę posłuszny).


P.S. Wiem kiedy podpisano, ale potrzebuję, krótko, pisemnie napisane o czym on mówił. PILNE!

1

Odpowiedzi

2009-10-22T17:45:54+02:00
Hołd pruski odbył się 10 kwietnia 1525 w Krakowie po wcześniejszym zawarciu traktatu między królem Zygmuntem I Starym a Albrechtem Hohenzollernem w dniu 8 kwietnia 1525. W wyniku tego aktu Prusy Zakonne zostały przekształcone w Księstwo Pruskie jako lenno Polski.