Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-22T17:47:14+02:00
Twardość ogólna określającą zawartość w wodzie metali ziem alkalicznych, (głównie wapnia i magnezu). Praktycznie jest to suma rozpuszczonego w wodzie wapnia i w mniejszym stopniu magnezu – i tak są ustalane procedury analityczne.
– przemijającą (węglanową) – pochodzącą przede wszystkim od węglanów i wodorowęglanów wapnia i magnezu, które podczas gotowania są wytrącane w postaci osadu
– nieprzemijającą (niewęglanową) – spowodowaną obecnością siarczanów(VI), chlorków, azotanów(V) i innych rozpuszczalnych soli głównie wapnia i magnezu, które pozostają w wodzie po jej przegotowaniu.
Ponadto wyróżniamy:
– twardość wapniową – wywołaną rozpuszczalnymi solami wapnia,
– twardość magnezową – wywołaną solami magnezu,
– twardość ogólną – stanowiącą sumę twardości węglanowej i niewęglanowej.
Woda twarda utrudnia pienienie się środków piorących, powoduje powstawanie kamienia kotłowego, korozję kotłów parowych oraz podrażnienia skóry.
Zmiękczanie wody twardej polega na usunięciu z niej jonów wapnia i magnezu w postaci nierozpuszczalnych osadów. Można wyróżnić następujące metody usuwania twardości wody:– termiczna – polega na gotowaniu wody w rezultacie czego wytrąca się tzw. kamień kotłowy,
– sodowo-wapienna – do wody dodaje się dokładnie określoną ilość wodorotlenku wapnia i sody,
– fosforanowa – twardość usuwana jest przy pomocy ortofosforanu(V) sodu,
– jonitowa – polega na zastosowaniu jonitów (kationitów i anionitów)
– przy pomocy kalgonu.
4 4 4