A) W klasie jest 26 uczniów. Chłopców jest o 4 więcej niż dziewcząt. Ilu jest chłopców w tej klasie?

b) Średnia waga chłopców wynosi 45kg, a średnia waga dziewczynek wynosi 48kg . Ile łącznie ważą uczniowie tej klasy?

c) Jaka jest średnia waga ucznia tej klasy?

1

Odpowiedzi

2010-03-08T20:52:22+01:00
A) 15-tylu jest chłopców
11-tyle jest dziewczyn
spr: 11+15=26

b) 15×45=675 - waga chłopców
11×48=528 - waga dziewczyn
528+675=1203 kg - łączna waga uczniów tej klasy
c) 1203:26≈47 kg - średnia waga uczniów tej klasy
3 3 3