Zad.1
Suma pól obu podstaw graniastosłupa prawidłowego trójkątnego jest równa polu jego powierzchni bocznej. Oblicz objętość tego graniastosłupa, wiedząc, że długość krawędzi podstawy jest równa 6√3cm.
Zad.2
Podstawą graniastosłupa jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 6 i 8 cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa, jeżeli jego objetość jest równa 240cm³.
proszę szybko!;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T10:54:08+01:00
Zad.1]
2a²√3:4=3ah
(6√3)²√3:2=3ah
108√3=6×6√3h/:√3
108=36h
h=108:36
h=3cm

v=a²√3:4×h=(6√3)²√3:4×3=81√3cm³
zad.2]
obliczam przeciwprostokatną podstawy
c²=6²+8²
c²=36+64
c=√100
c=10cm


v=½abh=½×6×8h
240=24h
h=240:24
h=10cm

pole =2×½ab+ah+bh+ch=6×8+6×10+8×10+10×10=
48+60+80+100=
288cm²
45 4 45