Chłopcy postanowili zrobić lodowisko . Boisko, które do tego wykorzystali ma wymiary 10m × 30m. Aby tafla lodowiska była gładka, musi mieć 10 cm grubości. Ile litrów wody muszą wylać chłopcy, aby ich lodowisko spełniało te warunki? Ile wiader 10ico litrowych musi przynieśc każdy z nich , jeżeli jest ich 60 ?
( wzór: 1m3= 1000dm3=1000000cm3, 1lit = 1000cm3)

3

Odpowiedzi

2010-03-08T20:48:58+01:00
Dane:
a=10m=100dm (szerokość)
b=30m=300dm (długość)
h=10cm=1dm (głębokość, wysokość)

obliczamy objętość

V=a*b*h
V=100dm*300dm*1dm=30000dm3 (potrzebna ilość wody)
1dm3=1L(litr)
30000L:10L=3000 (potrzebna ilość wiader)

3000:60=50 (ilość wiader : ilość chłopców)
odp:
każdy z chlopców musi przynieść 50 wiader wody
2 4 2
2010-03-08T20:50:37+01:00
V=10m×30m×0.1m= 30 m³ = 30*1000 l = 30000 l

liczba wiaderek 30000:10= 3000

liczba wiaderek dla jednego chłopca 3000: 60= 50

Odp: Każdy chłopiec musi przynieść 50 wiaderek.
1 5 1
2010-03-08T20:52:21+01:00
V= 100dm * 300dm *1dm
V=30000 dm3 ---> 30000 litry [ litry wody na boisko

30000 :10 = 3000 [ liczba wiaderek

3000: 60 = 50 [ liczba wiader na 1 chłopca


każdy chłopiec musi przynieść 50 wiader .

1 1 1