Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T20:55:56+01:00
Znajdź równanie okręgu o środku w punkcie S= (1,3) wiedząc, że punkt P= (-2,-1) należy do tego okręgu.

Wzór na okrąg (x-x₀)²+(y-y₀)²=r²
odległość między punktami d=√(x₁-x₂)²+(y₁-y₂)²
d=√(1+2)²+(3+1)² =>√3²+4²=√9+16=√25=5

d to w naszym przypadku promień okręgu.
Pod x₀ oraz y₀ podstawiamy punkt, który jest na okręgu i otrzymujemy.
(x+2)²+(y+1)²=r²

teraz postawiamy promień
(x+2)²+(y+1)²=5²
i otrzymujemy równanie okręgu.
2010-03-08T20:56:20+01:00
X₀=1
y₀=3

P(-2;-1)

(x-x₀)²+(y-y₀)²=r²
(-2-1)²+(3+1)²=r²
9+16=r²
25=r²


równanie okręgu:
(x-1)²+(y-3)²=25