Odpowiedzi

2010-03-08T21:33:40+01:00
W tym wzorze J= q/t powinno być raczej I=q/t i jest to natężenie pola w przewodniku, gdzie q oznacza ładunek, a q czas przepływu ładunku

U = W/ q <- napięcie elektryczne, gdzie W oznacza pracę sił pola a q ładunek przesuwania (ładunek elektryczny)

R=U/I <- opór elektryczny (zwany rezystancją), gdzie U to napięcie, a I to natężenie.

P=U*I <- Moc odbiornika, gdzie U to napięcie, a I natężenie

W=U*I*t <- praca prądu elektrycznego w danym odbiorniku, gdzie U to napięcie, I natężenie, a t czas.

I=I1+I2 <- Prawo Kirchoffa ( dotyczy równoległego połączenia odbiorników) dotyczy obwodów rozgałęzionych i mówi że: suma prądów wpływających do węzła elektrycznego jest równa sumie prądów z tego węzła wypływających.

Rz=R1+R2 <- opór odbiornika zastępczego

F=B*I*L <- siła elektrodynamiczna

B=F/J*l <- indukcja magnetyczna

Eel=U*q -< energia prądu elektrycznego

nw/np = Uw/Up <- tym wzorem możesz obliczyć przekładnię transformatora chyba