Łatwy sposób na dostanie dużo pkt. ; -)

1.W gimnazjum w Marysinie są trzy klasy pierwsze.
Do klasy 1a uczęszcza x uczniów,do klasy 1b o trzy osoby więcej , a do klasy 1c o dwie osoby mniej. Ilu jest pierwszoklasistów w gim . ?

2. Marcin ma x złotych , Jacek o 5 złotych więcej , a Olek trzy razy więcej niż Marcin. Ile pieniędzy mają w sumie ?

3. W parku rośnie x lip , y kasztanow , a także klony i akacje . Klonów jest 2 razu więcej niż lip , a akacji jest o 10 więcej niż kasztanów. Ile drzew rośnie w parku ?

4. Weź dowolną liczbę,dodaj do niej 2, otrzymaną sumę pomnóż przez 3, od otrzymanego iloczynu odejmij liczbę trzy razy wiekszą od tej którą wziąłeś na początku. Jaki wynik otrzymałeś ? Czy taki sam wynik otrzymasz dla każdej liczby ?

5. Na zebranie Związku Kotów i Ich Panów przyszło 30 istot żywych ,z których x stanowią ludzie, a resztę koty. Ile w sumie nóg mają zebrani ? Wynik podaj w jak najprostszej postaci .

2

Odpowiedzi

2010-03-08T20:52:45+01:00
1.) W gimnazjum w Marysinie są trzy klasy pierwsze. Do klasy 1a uczęszcza x uczniów, di klasy 1b o trzy osoby więcej,a do klasy 1c o dwie mniej. Ilu pierwszoklasistów ma gimnazjum w Marysinie

1a-->x
1b-->x+3
1c-->x-2

1a+1b+1c= wszyscy pierwszoklasiści
x+x+3+x-2=3x+1


2.) Marcin ma x złotych, jacek o 5 złotych więcej, a Olek trzy razy więcej niż marcin. Ile pieniędzy mają razem

Marcin-->x
Jacek--> x+5
Olek-->3x

Razem:
x+x+5+3x=5x+5


3.)W parku rośnie x lip, y kasztanów, a także klony i akacje. Klonów jest 2 razy więcej niż lip, a akacji o 10 więcej niż kasztanów. Ile drzew rośnie w parku ?

lipy--->x
kasztany-->y
klony-->2x
akacje-->y+10

razem:
x+y+2x+y+10=3x+2y+10


5.)
(30-x)*4=120-4x-koty
x*2-ludzie
120-4x+2x=120-2x

2010-03-08T20:59:47+01:00
X + (x+3) + (x-2)= 3x - 1

x + X+5 + 3x = 5x+ 5

x + y + 2x +y + 10= 3x + 2y +10

3(x+2) = 3x +6
3X + 6 - 3x = 6 tak za każdym razem

x koty
30 wszyscy
30 -x ludzie

2x + 4(30 - x) = 120 - 2x