Prosze o przetłumaczenie tych zdań na jeżyk angielski.
Daje naj, ale prosze nie z translatora bo zgłaszam też spam.
Jeżeli nie umiesz to nawet sie za to nie bierz!
Bardzo zależy mi na dobrej ocenie!

Nazywam sie Karolina, i mam kota. Nazywa sie Kicia. Pewnego razu, gdy wracałam ze szkoł do domu pod brama do mojego domu stał duży pies. Byłam wtedy w pierszej klasie i starsznie sie bałam. Moja babcia wyszła do ogródka i zamknęla furtke na klucz, aby nikt sie nie włamał. I nei miałam jak wejśc. Pies zaczął sie na mnie rzucać, a ja zaczełam krzyczeć. Babcia nie nadchodziła. Na szczescie w pore pojawiła sie moja Kicia. Skoczyła na psa, on sie przestraszył i uciekł. Do końca życia będe jej za to wdzięczna.

2

Odpowiedzi

2010-03-08T21:03:14+01:00
My name is Karolina, and I have a cat. She calls Kicia. Some day , when I came back from school to house under gate to my house stood big dog. I was in first class and I feared so much. My grandmother went out to garden and cloused gate on key ,to nobody did't break in. I couldn't entried. The dog began throwing on me, and I was shouting. Grandmother did't came. In pore on happiness appeared my Kicia. She jumped on dog and he frightened and ran away. To the end of my life I'll grateful her.
2010-03-08T21:05:47+01:00
My name is Karolina and i have a cat . Her name is Kicia . One time when I was back from schools to home near a gate of my home stood a big dog. I was in first class and I was so scared. My grandma went outside to the garden and she close a gate by key, in order to no one get into house . And i could't go in . The dog started to throw at me I started screaming . The grandma didn't comes. Thanks for in godd time my kitty came. She throw to dog, he was afraid and run away . To the end of my life I will be thankful her for that