Odpowiedzi

2010-03-08T20:56:36+01:00
Zależności ilościowe między samcami i samicami w populacji tworzą jej strukturę płciową. Można ją rozpatrywać tylko w tych populacjach w których występuje podział osobników na męskie i żeńskie.

Zależności międzygatunkowe to różnorodne powiązania między gatunkami, wpływające na ich życie i rozwój. Każdy gatunek korzysta z pewnych zasobów środowiska, w tym innych organizmów, współzawodniczy o nie lub współdziała z innymi gatunkami i wreszcie stanowi źródło pokarmu dla innych, jako ofiara drapieżników, gospodarz dla pasożytów lub martwa materia organiczna dla detrytofagów.

Zależności międzygatunkowe decydują o składzie gatunkowym i strukturze biocenozy oraz o liczebności i kondycji populacji poszczególnych gatunków.

Zależności ujemne : amensalizm, konkurencja, drapieżnictwo, pasożytnictwo.
Zależności obojętne : neutralizm.
Zależności dodatnie : komensalizm, protokooperacja, mutualizm.
2 3 2