U pomidora allel Y na czerwone zabarwienie dominuje nad allelem y na zabarwienie żółte , a allel D ma normalną wysokość nad allelem d ma karłowatość. Jakie były genotypy roślin które po skrzyżowaniu dały potomstwo:
35 wysokich, czerwone owoce
31 wysokich żółte owoce
38 karłowate z czerwonymi owocami
33 karłowate żółte owoce

1

Odpowiedzi

2010-03-10T22:10:57+01:00
35 wysokich, czerwone owoce

ponieważ najwięcej będzie alleli dominujących
1 1 1