Zapisz w postaci potęgi podana sumę:
a2-4ab+4b2=
9a2-30ab+25b2=
100a2-180ab+81b2=
0,25a2-10ab+100b2=
9a2-36a+36
Korzystaj ze wzoru na różnice kwadratów,zapisz dane wyrażenie w postaci iloczynu:
a)x2-y2=
b)x2-144y2=
c)9x2-36y2=
d)4x2-81=
e)49a2 x2-64=
f)3x2-y2=

1

Odpowiedzi

2010-03-08T21:21:41+01:00
A2-4ab+4b2=(a-2b)²
9a2-30ab+25b2=(3a-5b)²
100a2-180ab+81b2=(10a-9b)²
0,25a2-10ab+100b2=(0,5a-10b)²
9a2-36a+36=(3a-6)²
a)x2-y2=(x-y)(x+y)
b)x2-144y2=(x-12)(x+12)
c)9x2-36y2=(3x-6y)(3x+6y)
d)4x2-81=(2x-9)(2x+9)
e)49a2 x2-64=(7ax-8)(7ax+8)
f)3x2-y2=(√3x-y)(√3x+y)
5 4 5