Odpowiedz na pytania:
1. Do czego dążyli klasycy w swoich dziełach?
2. Czym Haydn zasłużył się dla rozwoju muzyki?
3. Podaj tytuły oper Beethovena?
4. Wymień 4 tytuły Beethovena, prócz oper.
5. Jaki styl wykształcili klasycy wiedeńscy?
Prosze o poprawne odpowiedzenie, z góry wielkie dzięki.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T22:37:55+01:00
1. Zastąpili fugę z epoki baroku cyklem sonatowym
2.Reprezentacja instrumentów dętych w orkiestrze była znacznie mniejsza
3. Fidelio op. 72 (jedyna opera jaką stworzył Beethoven)
4. Sonata Patetyczna c-moll op. 13
Sonata Waldsteinowska C-dur op. 53
Sonata Appassionata f-moll op. 57,
Uwertura Coriolan op. 62
5. - uwertura bez menueta
odrzucenie basso continuo i przewaga homofonicznego stylu